قالیشویی

نمونه کارهای قالیشویی نائین

در گالری ویدئو و تصاویر نحوه و کیفیت کار ما را مشاهده کنید و مطمئن شوید.

نحوه ورود فرش به دستگاه قالیشویی

شستشوی فرش با دستگاه

شستشوی فرش با دستگاه قالیشویی

شستشوی فرش ماشینی

لول کردن فرش

لول مکانیزه فرش

آبگیری فرش

اتو مکانیزه فرش

اتو مکانیزه فرش

قالیشویی
فهرست